Przesyłanie dużych plików

Podczas przesyłania plików przez klienta internetowego Nextcloud jest ograniczony konfiguracjami PHP i Apache. Domyślnie PHP jest skonfigurowane do przesyłania tylko 2 megabajtów. Ponieważ ten domyślny limit przesyłania nie jest całkowicie przydatny, zalecamy, aby administrator Nextcloud zwiększył zmienne Nextcloud do rozmiarów odpowiednich dla użytkowników.

Modyfikacja niektórych zmiennych Nextcloud wymaga dostępu administracyjnego. Jeśli potrzebujesz większych limitów przesyłania niż te, które zostały ustawione domyślnie (lub zostały już ustawione przez administratora) to:

  • Skontaktuj się z administratorem i poproś o zwiększenie tych zmiennych

  • Zapoznaj się z sekcją w Dokumentacji Administracyjnej, która opisuje, jak zarządzać limitami rozmiaru przesyłanych plików.