Przeniesienie własności

Users can transfer the ownership of files and folders to other users. Sharing ownerships of those transfered files/folders will also be transferred.

 1. Przejdź do Ustawienia > Osobiste > Udostępnianie > Pliki.

 2. Kliknij Wybierz plik lub katalog do przeniesienia >> Otworzy się okno wyboru plików, pokazujące wszystkie pliki i katalogi na koncie użytkownika.

 3. Wybierz plik lub katalog i kliknij Wybierz >> Zostanie wyświetlona wybrana nazwa pliku lub katalogu.

 4. Kliknij Zmień w razie konieczności zmiany wyboru.

 5. Wybierz nowego właściciela, wpisując jego nazwę w polu wyszukiwania obok Nowy właściciel.

 6. Kliknij Przenieś.

  Informacja

  Automatyczne uzupełnianie lub wyświetlanie nazwy użytkownika może być ograniczone z powodu administracyjnej konfiguracji widoczności. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz dokumentację administratora.

 7. Docelowy użytkownik otrzymuje powiadomienie, w którym jest pytany, czy zaakceptować lub odrzucić przychodzące przeniesienie.

  ../../_images/transfer_ownership-accept.png
 8. Jeśli zostanie zaakceptowane, to docelowy użytkownik znajdzie przeniesione pliki i katalogi w swoim katalogu głównym w katalogu Przeniesiono z [użytkownik] w [data].

 9. Użytkownik, który przenosi własność jest informowany o akceptacji lub odrzuceniu poprzez powiadomienie.