Zarządzanie usuniętymi plikami

Kiedy usuwasz plik w Nextcloud, nie jest on od razu trwale usunięty, tylko najpierw przenoszony do kosza. Trwale usuwany jest dopiero, kiedy usuniesz go ręcznie lub gdy aplikacja Deleted Files (Usunięte pliki) usunie go, aby zrobić miejsce na nowe pliki.

Znajdź usunięte pliki, klikając przycisk Usunięte pliki na stronie Files (Pliki) interfejsu internetowego Nextcloud. Będziesz miał możliwość przywrócenia lub trwałego usunięcia plików.

Limity

Usunięte pliki nie są zaliczane do limitu miejsca. Do limitu zaliczają się tylko pliki osobiste, a nie pliki, które zostały Tobie udostępnione. (Zobacz: Limit miejsca, aby dowiedzieć się więcej o limitach).

Co się dzieje, gdy udostępnione pliki są usuwane

Usuwanie plików staje się nieco skomplikowane, gdy są one udostępniane, co ilustruje ten scenariusz:

  1. Użytkownik1 udostępnia katalog „test” dla Użytkownik2 i Użytkownik3

  2. Użytkownik2 (odbiorca) usuwa plik/katalog „sub” w wewnątrz „test”

  3. Katalog „sub” zostanie przeniesiony do kosza zarówno od Użytkownik1 (właściciel), jak i Użytkownik2 (odbiorca)

  4. Jednak Użytkownik3 nie będzie miał kopii „sub” w koszu

Gdy Użytkownik1 usunie „sub”, jest on przenoszony do kosza dla Użytkownik1. Nie jest on umieszczany w koszach dla Użytkownik2 i Użytkownik3.

Gdy udostępniasz pliki, inni użytkownicy mogą kopiować, zmieniać ich nazwy, przenosić i udostępniać je innym osobom, tak samo jak w przypadku dowolnych plików komputerowych; Nextcloud nie ma magicznej mocy, aby temu zapobiec.

Jak aplikacja usuniętych plików zarządza przestrzenią dyskową

Aby upewnić się, że użytkownicy nie przekroczą limitów miejsca, aplikacja Deleted Files (Usunięte pliki) przydziela maksymalnie 50% obecnie dostępnego wolnego miejsca na usunięte pliki. Jeśli usunięte pliki przekroczą ten limit, Nextcloud usunie najstarsze pliki (pliki z najstarszymi sygnaturami czasowymi od momentu ich usunięcia), aż ponownie osiągną limit wykorzystania pamięci.

Nextcloud sprawdza termin usuniętych plików za każdym razem, gdy nowe pliki są dodawane do usuniętych plików. Domyślnie usunięte pliki pozostają w koszu przez 30 dni. Administrator serwera Nextcloud może dostosować tę wartość w pliku config.php, ustawiając wartość trashbin_retention_obligation. Pliki starsze niż wartość trashbin_retention_obligation zostaną trwale usunięte. Dodatkowo Nextcloud oblicza maksymalną dostępną przestrzeń za każdym razem, gdy dodawany jest nowy plik. Jeśli usunięte pliki przekroczą nowe maksymalne dozwolone miejsce, Nextcloud trwale usunie usunięte pliki z najkrótszym terminem wygaśnięcia, aż do ponownego osiągnięcia limitu miejsca.

Informacja

Administrator może skonfigurować okres przechowywania w koszu, aby zastąpić zarządzanie przestrzenią dyskową. Zobacz dokumentację administratora, aby uzyskać więcej informacji.