Szyfrowanie plików Nextcloud na serwerze

Nextcloud zawiera aplikację szyfrującą po stronie serwera. Kiedy jest włączona przez administratora Nextcloud, wszystkie pliki danych Nextcloud są automatycznie szyfrowane na serwerze. Szyfrowanie obejmuje cały serwer, więc gdy jest włączone, nie ma możliwości pozostawienia plików niezaszyfrowanych. Nie musisz robić nic specjalnego, ponieważ używa loginu Nextcloud jako hasła do Twojego unikalnego prywatnego klucza szyfrowania. Po prostu zaloguj się i zarządzaj plikami, udostępniaj je tak jak zwykle. Zawsze możesz zmienić hasło, kiedy tylko chcesz.

Jego głównym celem jest szyfrowanie plików w zdalnych usługach magazynowania, które są połączone z serwerem Nextcloud. Jest to łatwy i bezproblemowy sposób ochrony plików w zdalnym magazynie. Możesz udostępniać swoje zdalne pliki za pośrednictwem Nextcloud w normalny sposób, jednak nie możesz udostępniać zaszyfrowanych plików bezpośrednio z usługi zdalnej, z której korzystasz, ponieważ klucze szyfrowania są przechowywane na serwerze Nextcloud i nigdy nie są ujawniane zewnętrznym dostawcom usług.

Jeśli Twój serwer Nextcloud nie jest połączony z żadną zdalną usługą przechowywania danych, lepiej jest użyć innej formy szyfrowania, takiej jak szyfrowanie na poziomie plików lub całego dysku. Ponieważ klucze są przechowywane na serwerze Nextcloud, administrator Nextcloud może podsłuchiwać Twoje pliki. Również jeśli serwer zostanie przejęty, intruz może uzyskać dostęp do Twoich plików. (Przeczytaj Szyfrowanie w Nextcloud, aby dowiedzieć się więcej.)

Często zadawane pytania dotyczące szyfrowania

Jak można wyłączyć szyfrowanie?

Jedynym sposobem na wyłączenie szyfrowania jest uruchomienie skryptu „odszyfruj wszystko”, który odszyfrowuje wszystkie pliki i wyłączy szyfrowanie.

Czy można wyłączyć szyfrowanie za pomocą klucza odzyskiwania?

Tak, jeśli każdy użytkownik używa klucza odzyskiwania pliku, „odszyfruj wszystko” użyje go do odszyfrowania wszystkich plików.

Czy szyfrowanie można wyłączyć bez hasła użytkownika?

Jeśli nie masz hasła użytkownika lub klucza odzyskiwania pliku, wtedy nie ma możliwości odszyfrowania wszystkich plików. Co więcej, uruchomienie go przy logowaniu byłoby niebezpieczne, ponieważ najprawdopodobniej napotkasz przekroczenie limitu czasu.

Czy planowane jest przeniesienie tego do następnego loginu użytkownika lub do zadania w tle?

Gdybyśmy to zrobili, musielibyśmy przechowywać Twoje hasło logowania w bazie danych. Może to być postrzegane jako kwestia bezpieczeństwa, więc nic takiego nie jest planowane.

Czy udostępnianie grupowe jest możliwe przy użyciu klucza odzyskiwania?

Czy masz na myśli dodawanie użytkowników do grup i sprawienie, by działało magicznie? Nie. Działa to tylko z kluczem głównym.

Korzystanie z szyfrowania

Szyfrowanie Nextcloud jest prawidłowo ustawione i możesz zapomnieć o tym, ale masz kilka opcji, których możesz użyć.

Gdy administrator Nextcloud po raz pierwszy włączy szyfrowanie, musisz się wylogować, a następnie zalogować ponownie, aby utworzyć klucze szyfrowania i zaszyfrować pliki. Po włączeniu szyfrowania na serwerze Nextcloud zobaczysz żółty baner na stronie Files (Pliki), ostrzegający o wylogowaniu się, a następnie ponownym zalogowaniu:

../../_images/encryption1.png

Zajmie to kilka minut po ponownym zalogowaniu się, w zależności od liczby posiadanych plików, po czym nastąpi powrót do domyślnej strony Nextcloud.

../../_images/encryption2.png

Informacja

Nigdy nie możesz stracić swojego hasła Nextcloud, ponieważ utracisz dostęp do swoich plików. Chociaż istnieje opcjonalna opcja odzyskiwania, którą może włączyć administrator Nextcloud; zobacz sekcję Hasło klucza odzyskiwania (poniżej), aby dowiedzieć się o tym.

Udostępnianie zaszyfrowanych plików

Tylko użytkownicy, którzy mają prywatne klucze szyfrowania, mają dostęp do udostępnionych zaszyfrowanych plików i katalogów. Użytkownicy, którzy nie utworzyli jeszcze swoich prywatnych kluczy szyfrowania, nie będą mieli dostępu do zaszyfrowanych plików udostępnionych; będą widzieć katalogi i nazwy plików, ale nie będą mogli otwierać ani pobierać plików. Zobaczy żółty baner ostrzegawczy z informacją „Aplikacja szyfrująca jest włączona, ale klucze nie zostały zainicjowane, wyloguj się i zaloguj ponownie”.

Właściciele udostępnień mogą wymagać ponownego udostępnienia plików po włączeniu szyfrowania; użytkownicy próbujący uzyskać dostęp do udostępnienia zobaczą komunikat z zaleceniem, aby poprosić właściciela udostępnienia o ponowne udostępnienie im pliku. W przypadku pojedynczych udostępnień cofnij udostępnianie i ponownie udostępnij plik. W przypadku udostępnień grupowych udostępnij osobom, które nie mają dostępu do udostępnienia. Spowoduje to zaktualizowanie szyfrowania, a następnie właściciel udostępnienia może usunąć poszczególne udostępnienia.

Hasło klucza odzyskiwania

Jeśli administrator Nextcloud włączył funkcję klucza odzyskiwania, możesz użyć tej funkcji na swoim koncie. Jeśli włączysz „Odzyskiwanie hasła”, administrator będzie mógł odczytać Twoje dane za pomocą specjalnego hasła. Ta funkcja umożliwia administratorowi odzyskanie plików w przypadku utraty hasła do Nextcloud. Jeśli klucz odzyskiwania nie jest włączony, nie ma możliwości przywrócenia plików w przypadku utraty hasła logowania.

../../_images/encryption3.png

Pliki niezaszyfrowane

Szyfrowane są tylko dane w Twoich plikach, a nie nazwy plików czy struktury katalogów. Te pliki nigdy nie są szyfrowane:

  • Stare pliki w koszu.

  • Miniatury obrazów z aplikacji Gallery (Galeria).

  • Podglądy w aplikacji Files (Pliki).

  • Indeks z aplikacji wyszukiwania do wyszukiwania pełnotekstowego.

  • Dane aplikacji innych grup

Można zaszyfrować tylko te pliki, które są udostępniane zewnętrznym dostawcom pamięci masowej, natomiast pozostałe pliki mogą być nie zaszyfrowane.

Zmień hasło klucza prywatnego

Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy hasło szyfrowania nie zostało zmienione przez administratora, a jedynie hasło logowania. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli dostawca Nextcloud korzysta z zaplecza użytkownika zewnętrznego (na przykład LDAP) i zmienił hasło logowania przy użyciu tej konfiguracji zaplecza. W takim przypadku możesz ustawić swoje hasło szyfrowania na nowe hasło logowania, podając stare i nowe hasło logowania. Aplikacja Encryption (Szyfrowanie) działa tylko wtedy, gdy hasło logowania i hasło szyfrowania są identyczne.